Kærligheden er det smukkeste ...


Alting handler om kærlighed, ja alting.

I tusindvis af år har det været menneskers yndlingsemne - der er blevet skrevet sange om kærlighed, digte, historier og sågar været krige i kærlighedens navn (mange af os giver kærlighed skylden, for ting den ikke har gjort)

Lad mig gå lidt dybere ned i emnet kærlighed. Kærlighed er et ord, som er svært at bruge i dag, uden at mange misforstår det. Men ordet kærlighed er ikke noget særligt som sådan - det peger kun i retning af en oplevelse. På samme måde, som du ved ordet "vand" ikke ville kunne dække din tørst, eller at læse omkring mad kunne gøre dig mæt. Det er KUN igennem vores egne oplevelser, at vi rent faktisk kan forstå hvad kærlighed er. Kærlighed er en absolut nødvendig ingrediens på vejen til mere glæde og til at opdage ens sande natur. Hvis vi nogensinde vil opdage det, er vi nødt til at øge vores kærlighed indtil den er komplet og dækker alt og alle. Den kærlighed jeg snakker om, har intet tilfælles med sex. Sex er til for at tilfredsstille vores krop, men mange af os forvirrer det med kærlighed. Når du ser hvad kærlighed og sex i virkeligheden er, så vil du ikke forvirre de to ting. De kan hænge sammen, men de behøver ikke. Den kærlighed jeg snakker om er hel og komplet, og kan gå så langt ud i ekstremerne, som at elske sin fjende.

Jeg tror, at den bedste definition af kærlighed ville være "givende, uden at have nogle forventninger om at modtage noget igen". Det er en givende følelse uden begrænsninger, og den er konstant. Mængden af kærlighed vi har, deler vi med alle. Vi elsker vores familie ligeså meget, som vi elsker fremmede. Det lyder måske mærkeligt, men sandheden er – at i den udstrækning vi er i stand til at elske fremmede, er den udstrækning, som vi er i stand til at elske vores egen familie.

At eje og kontrollere en anden, er det modsatte af kærlighed. I kærlighed eksisterer der aldrig et ønske om at holde fast, hegne ind eller noget lignende. Kærlighed fornemmes som en befriende følelse af dem vi holder af og elsker. Når vi er givende i vores holdning, så ønsker vi for den anden, hvad de ønsker selv. Det bedste eksempel på dette, er måske en moders kærlighed. En moder vil ofre og give alt for dets barn, uden at tænke på sig selv. Der er andre måder af definere kærlighed på – accept er et andet godt ord. Når vi elsker folk, så accepterer vi dem som de er. Hvis vi elsker denne verden, så accepterer vi verdenen på den måde som den er. Vi prøver ikke at forandre den, men lader den være. Vi tillader verdenen at have dens egen væren, på samme måde som vi kan tillade andre at have deres egen væren. Lad dem være, som de er, prøv ikke at forandre dem. At prøve at forandre dem, er som at indsprøjte ens eget ego på tingene. Vi vil have dem til at være, på den måde vi ønsker de skal være. Identitet er en anden definition. Kærlighed er en følelse af enhed eller identitet med den anden eller alle andre. Når der er fuld kærlighed, så føler du dig selv som den anden person, og du behandler den anden person, som du selv ville ønske, at du blev behandlet. Så er der fuld identitet. En konstant tilstand af taknemmelighed følger også med komplet kærlighed. Vi er taknemmelige for alting. Vi takker endda gud for det dårlige, såvel som det gode. For at forstå dette, så kræver det at man opnå en tilstand af kærlighed fri for menneskelige koncepter. Det praktiske aspekt er en tilstand af taknemmelighed, så bliver vi mere kærlige.

Kærlighed er ikke kun en følelse, kærlighed er utrolig kraftfuld. Det er så misforstået i vores verden. Vi har eksempler på kærlighed udtrykt igennem Martin Luther King og Gandhis eksempler. Uanset hvor meget de blev angrebet, så gav de intet andet end kærlighed til deres modstandere. De lærte os ikke-voldelig modstand. Gandhi vandt en krig mod England uden våben og igennem hans lærdom, når han sagde ”briterne er vores brødre, vi elsker briterne. Ikke-modstand mod briterne og til de britiske soldater, kun elsk dem” Gandhi forstod med stor sandsynlighed, at kærlighed er meget stærkere end noget våben. Han var i stand til at vinde nok støttere i Indien til at gøre det effektivt. Kærlighed er det mest kraftfulde i universet, når det bliver udtrykt som det kærlighed i virkeligheden er, og ikke hvad vi er blevet lært, at det er. En person med intet andet end kærlighed kan stille sig op imod hele verdenen, fordi kærlighed er så kraftfuld. Kærlighed er det, som vi alle sammen leder efter. Kærlighed vil give dig al glæde og al visdom, som du allerede er. Hvordan kan vi gøre det mere praktisk. Den bedste måde at øge vores kapacitet til kærlighed er igennem visdom og forståelse. Og vi kan også gøre ting i vores hverdag, som vil øge vores kærlighed. Vi kan prøve, at praktiserer kærligheden derhjemme med vores familie først. Vi kan prøve at elske vores familie mere og mere og mere. Jeg tror, vi alle kender den vidunderlige oplevelse af at elske én person. Kan du forestille dig, hvordan det ville være at elske de snart 7 milliarder mennesker på jorden, som vi er i dag så? Det ville være 7 milliarder gange så rart! Hjemme er det første sted, som vi kan prøve at øge vores kærlighed. F.eks dem omkring os, ved at give dem tilladelse til at have deres egen væren. Det er det allersværeste. Men hver eneste barn, søskende, mor og far er en hel og komplet del af enheden. Efter vi har lært at elske vores egen familie kan vi prøve med vores naboer, så vores land, så vores kontinent og endda hele verdenen! Selv ens værste modstander og fjende! Uanset hvem de synes at være for øjeblikket. Vi kan snakke imod onde handlinger, men vi behøver ikke selv lave onde handlinger. Prøv at leve som om, du laver ingen skade. Jeg tror, at hvis størstedelen af os forstod kraften i kærlighed, så ville verdenen hurtigt blive et meget harmonisk og fredeligt sted. Hvem kan skade andre, hvis de er som deres egen mor/bror/søster/far. Vores univers bliver smukkere og mere glædesfuldt. Det starter en opadgående spiral i stedet for alle de nedadgående spiraler vi har gang i. Kærlighed skaber mere kærlighed. Kærlighed forelsker sig i kærlighed. Hvis du gerne vil elskes, så den bedste måde at få det på - hvis ikke den eneste måde at få det på, ved at elske andre. For at modtage kærlighed, så er vi nødt til at elske. At lede efter kærlighed bringer os ikke kærlighed. Det mætter os ikke. Det er en helt basal fejl, som mange af os laver. De går igennem livet og har en dyb længsel efter kærlighed, men føler konstant, at de ikke er elsket, selv når de virkelig bliver elsket. Følelsen er nødt til at være i os. Hvis jeg elsker dig, så har jeg det vidunderligt. Hvis du elsker mig, så har du det vidunderligt! Det er vedkommende, som elsker, som har det fantastisk! Så længslen efter at blive elsket er en længsel som aldrig kan blive mættet. Den gladeste er den som elsker, den som giver. Kærlighed burde være følt ens for alle. Når vi siger, at vi elsker én person mere end anden, så er det typisk fordi personen vi har de følelser for, indeholder noget, som vi tror vi har behov for - noget vi gerne vil have. Derfor siger vi, at vi elsker den person mere. Men kærlighed kan ikke skæres i stykker. Hvis du vil teste din egen kærlighed, så se på din egen tilstand af kærlighed, kig på dine fjender. Det er den virkelige test. Eller hvis du ikke tør tage den så langt, så kig på fremmede. Undersøg dine holdninger til fremmede. Det burde være én følelse af. De er som mig, de er min familie. Enhver mor er min mor. Enhver far er min far, ethvert barn er mit barn.

Det er den sande fornemmelse af kærlighed.

Der er nok mange, som har haft den oplevelse, at når de giver kærlighed og af sig selv, at de bliver udnyttet og folk bare tager mere og mere, uden at give igen. Så du bliver efterladt følelsesmæssig, økonomisk og mentalt tom, og de har bare brugt dig som en krykke. Men det er umuligt, hvis vi føler sand kærlighed! Jeg hører det ofte, men at give er en holdning. Vi kan altid fastholde en givende kærlig holdning til folk. Men mange som giver, giver ikke af kærlighed. De giver, fordi de søger anerkendelse eller bytte for noget. Se på mig, hvor god jeg er ! Den form for kærlighed vil bringe én i problemer. Vi prøver at sætte os selv op på en piedestal og det vil hive os ned. Men hvis vi giver fra et sted af sand kærlighed, så vil de skade sig selv, hvis de prøver at udnytte din kærlighed. Det er det letteste i verdenen at elske alle. Når først vi rent faktisk lærer hvad kærlighed er, så er det, det letteste i verdenen. Det kræver faktisk uendelig mange kræfter ikke at elske alle. Men når vi elsker alle, så er vi ét med dem. Vi er i fred, og alt flasker sig smukt. Men når man elsker som de fleste mennesker gør - Så ja, har de ret. Kærligheden bliver udnyttet. Men det vil jeg ikke kalde kærlighed. Når vi elsker, så er der en gensidighed. Det som er gensidigt, der hvor begge vinder, det er korrekt og sandt. Folk kan ikke udnytte dig så.

Men kærlighed er en grundlæggende holdning - det er ikke noget man gør fysisk eller mentalt. Den udvikler sig konstant, den har ingen grænse, og kan ikke deles op. Men først og fremmest, start med at tillade din familie at have deres egen væren. Hvis du altså kan ;) Hvis du ikke kan, så bliv ved indtil du kan, så udvid din kærlighed til venner, så fremmede, så alle. Men du vil opdage, at når du udvikler det, at det ikke bare er noget du kan tænde og slukke for. Det er din væren, som du genfinder.

Alle af os har det, vi har bare lagt mange lag over det. Det er vores basale natur. Derfor er det så let. Den modsatte kræver en indsats. Når vi rykker væk fra vores naturlige tilstand så gør det ondt og giver os lidelse. Kærlighed er det alle søger, det største i universet. Alle mennesker er basalt set enormt elskelige individer. Jo mere vi elsker, jo mindre behøver vi at tænke. Hvis jeg ikke elsker dig, så er jeg nødt til at være på vagt, jeg er nødt til at beskytte mig selv. Hvis jeg ikke elsker verdenen, er jeg nødt til at beskytte mig selv mod verdenen, så får jeg flere og flere tanker. Det bygger sig op i vores underbevidsthed, år efter år. Og til sidst er man en stor masse af tanker, som beskytter én mod verdenen. Men hvis jeg elsker verdenen, så kan verdenen ikke skade mig. Mine tanker bliver mere fredfyldte, og det uendelige selv er tilgængeligt, og det opleves som enormt glædesfuldt. Når vi er stille, så skinner vores lys. Vi finder vores harmoniske selv der, vores kærlighed og glæde. Det var der hele tiden under alle vores tanker og følelser. Er det ikke mærkeligt? Vores naturlige tilstand var der hele tiden. Vi kigger bare væk fra det hele tiden, ikke bare lidt væk, men i en hel forkert retning. Men jo mere vi kigger indad, jo mere ser vi det, og jo mere vi ser det, jo mere synligt bliver det. Alting bliver mere simpelt, når vi forstår hvad livet og universet er. Alting passer bedre sammen, indtil der kun er én simpel ting. Ènhed. Jo større kompleksitet, jo længere er vi væk fra enheden. Hvis en anden ønsker noget, som du er imod, så er det ikke fuld kærlighed. Så ønsker du at kontrollere en andens oplevelse. Rigtig kærlighed kan ikke skade. Hvad er der at skade eller blive skadet af, hvis der ikke findes en tilsyneladende anden? Vi har det fantastisk, når vi elsker og er kærlige! Når vi elsker fuldt, så elsker vi alting og alle. Vi har intet andet end en enorm varm, vidunderlig holdning overfor alle. Alle personer er okay som de er. Vi ser kun perfektion, og på samme måde ser vi verdenen. Når vi hader, så ser vi på den samme verden, bare med modsatte fortegn. Kærlighed er en tilstand af at være givende. Men det er en holdning, som ikke stiller krav til, at hvis jeg giver dig noget, så skal du give mig noget igen, eller du skal holde af mig. Det allerstørste du kan give er forståelse og visdom. Hvis jeg giver et måltid til en hjemløs, så vil han 4 timer senere have behov for et måltid igen. Men, hvis jeg i stedet for giver ham måderne til at lave et måltid eller skaffe det, så vil han aldrig være sulten igen. Tænk på sidste gang, hvor du virkelig følte at du holdte af én eller var forelsket i en person, et sted eller en ting. Tillad dig selv nu at forestille dig, så godt som du kan, at du forstørre og forstærke denne kærlighed. Lad den omfavne alle tilsyneladende andre, alle steder og alle ting. Det er bare en lille fornemmelse af, hvad kærlighed er, og den er altid tilgængelig til dig i alle øjeblik. I alle øjeblikke så favner vi enten kærligheden eller ignorerer eller benægter den. Hvad vælger du?

Øvelse kærlighed:

Tænk på en som du elsker. Start med at føle den kærlighed, som du allerede føler overfor vedkommende. Spørg dig selv ”Kan jeg tillade mig selv, at elske denne person, så meget som jeg gør” Tillad dig virkelig at føle den kærlighed, som du har for dem, så godt som du kan. Så spørg dig selv ”kan jeg tillade mig selv at øge min kærlighed for denne person, så godt som jeg kan?”. Og så virkelig tillad dig selv at øge din kærlighed til dem, så godt som du kan. Fortsæt med disse spørgsmål, indtil du ikke kan komme længere og hviler i fred med den kærlighed som du er. Fortsæt nu med en anden person, og hvis du vil udfordrer dig selv, så kan det være én som ikke holder så meget af. Husk også at putte dig selv på listen!

Hvis du er parat til at bruge kærligheden til at opnå mere succes og løse dine udfordringer, så tilmeld dig til succes rejsen her:

https://centerofhealing.easyme.dk/succes-rejsen-onlineforloeb

Tilmeld nyhedsmail og modtag gratis ebog med dine 4 bedste Feng Shui retninger

Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg